Báo giá sỉ hạt giống hoa 0961.92.93.25

Tên Trên 30 Trên 50 Trên 100 Trên 200 Trên 500 Trên 1000
Hoa Chuông Tím
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mina Đổi Màu 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Ông Lão 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Phượng Hoàng 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Sen Cạn Mix Màu
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Vẩy Rồng 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Sao Leo Mix Màu
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Bìm Bìm Mix Màu
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Bìm Bìm Cánh Sao
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Đại Đóa Vàng
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Đại Đóa Trắng
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Kim Cương 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Thược dược lùn 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Thược dược tổ ong 17 16 15 14.5 13.5 12.5
Thược dược kép 15.5 14.5 13.5 13 12 11
Cúc Thúy 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Bellis (Cúc Anh)
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Vân Anh (Cúc Indo)
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Lá Nhám Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Họa Mi 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc La Mã 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Châu Phi Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Bất Tử Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Thạch Thảo Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Công Chúa Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Huân Chương Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Cầu Vồng (Cúc Joy)
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Susi 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Magic 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Đuổi Muỗi 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Tây Chịu Nhiệt
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Vạn Thọ Vàng Chanh
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Vạn Thọ Vàng 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Vạn Thọ Cam 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Vạn Thọ Pháp Sọc
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Vạn Thọ Pháp Ong Lửa
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cát Tường Mix 24.5 23.5 22.5 22 21 20
Tía Tô Cảnh 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cẩm Chướng Kép
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cẩm Chướng Chùm
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cỏ Đổi Màu 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Baby 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Salem 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Bồ Câu 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Bóng Nước Kép 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Cát Cánh 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Chuông 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Rủ Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Bách Nhật Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Cúc Magic Pháo Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Đậu Lupin Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Đậu Thơm Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Dạ Yến Thảo Mix 1000 Hạt
19.5 18.5 17.5 17 16 15
Dạ Yến Thảo Kép Mix
24.5 23.5 22.5 22 21 20
Dạ Yến Thảo Sọc Mix F1
24.5 23.5 22.5 22 21 20
Dạ Yến Thảo Viền Mix F1
24.5 23.5 22.5 22 21 20
Đồng Tiền Mix 19.5 18.5 17.5 17 16 15
Dừa Cạn Rủ 19.5 18.5 17.5 17 16 15
Pansy Cánh Nhún
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Pansy Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hành Hoa Tím 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Nhiều Hoa
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Cao Cắt Cành
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Đỏ
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Lùn Vàng
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Gấu Bông Xù
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Khổng Lồ
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Mix Màu
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hướng Dương Mặt Cười
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Poppy (Kim Anh)
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Kim Cương 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Lanh 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Lưu Ly 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Lavender 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mãn Đình Hồng Đơn
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mãn Đình Hồng Kép
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Phi Yến Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Ngọc Thảo Đơn Mix 29.5 28.5 27.5 27 26 25
Ngọc Thảo Kép Mix 29.5 28.5 27.5 27 26 25
Hoa Thiên Điểu 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Hoa Xác Pháo Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mào Gà Lửa 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mào Gà Búa 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mười Giờ Mỹ Kép Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mười Giờ Mỹ Đơn Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Mười Giờ Nam Phi Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Sao Nhái Mix 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Sao Nhái Cánh Ống Mix
15 14 13 12.5 11.5 10.5
Tử Đằng 20.5 19.5 18.5 18 17 16
Sen Mini 12 hạt 54.5 53.5 52.5 52 51 50
Cỏ Cho Mèo 15 14 13 12.5 11.5 10.5
Phong Lữ 15 14 13 12.5 11.5 10.5
        
HạtGiốngXanh.com chuyên bán hạt giống tí hon lạ và độc từ Nga © 2020 Cài đặt bởi Sangtaoweb.com